Words Of Wonders Svar og Løsninger

Words Of Wonders Svar og Løsninger. Denne game app vil teste ditt ordforråd når du oppdager underverkene med utfordrende nivåer. Du kan bare sveipe bokstaver for å ordne forskjellige ord.

Words Of Wonders Svar og Løsninger

Collect a wide variety of balls and different brushes.

Levels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Walkthrough

#1 : Fenomen – Monne – Noen – Emne – Mene – Noe – Fem – Ene – Men – Enn
#2 : Monitor – Motor – Trim – Trio – Norm – Morn – Tron – Imot – Torn – Moro – Mont – Trom
#3 : Relativ – Travel – Tviler – Vilter – Alter – Liter – Vaier – Larve – Vater – Varte – Taler – Ilter
#4 : Utgjøre – Gjert – Gjøre – Uret – Ture – Grøt – Grue – Tjue – Rute – Treg – Tre – Ert
#5 : Reklame – Klamre – Larme – Lekre – Klare – Kamel – Maler – Lerke – Merke – Mekle – Ramle – Kreml
#6 : Unntatt – Unnta – Natt – Unna – Tant – Uant – Tutt – Tann – Tau – Tun
#7 : Trøbbel – Brøle – Bløte – Bløt – Brøl – Ølet – Bøte – Let – Blø – Røl – Bør – Tre
#8 : Påstand – Stand – Sådan – Sand – Stad – Pant – Dans – Spa – Sta – Stå – And – Spå
#9 : Samboer – Brosme – Ramse – Maser – Morse – Sebra – Bamse – Brems – Brase – Base – Mase – Bero
#10 : Hensikt – Skitne – Etnisk – Stinke – Insekt – Sikte – Sinke – Tiske – Etisk – Hinke – Hinte – Stein
#11 : Kritisk – Strikk – Stikk – Skrik – Triks – Krist – Rist – Sikt – Kris – Stri – Irsk – Skit
#12 : Tvungen – Vunnet – Tunge – Uvenn – Vent – Tune – Tung – Unne – Venn – Tegn – Gent – Ennu
#13 : Opplyse – Spole – Loppe – Spyle – Sopp – Oppe – Pose – Pels – Slep – Opel – Pyse – Sope
#14 : Misbruk – Brisk – Brusk – Busk – Krum – Brus – Bruk – Skur – Bisk – Skum – Krus – Irsk
#15 : Kjendis – Indeks – Sinke – Nisje – Siden – Knise – Snike – Diske – Sjeik – Skien – Sein – Deis
#16 : Elegant – Lengte – Lange – Galte – Alene – Lenge – Tegne – Galen – Lengt – Langt – Agent – Engel